เจาะลึกขั้นตอนการขอการรับรองฮาลาลทางการแพทย์แบบ 360 องศา

ZOOM MEETINGS
26 Oct 2022 - 26 Oct 2022

   


MadMix ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วม รับฟังการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “การขอการรับรองฮาลานทางการแพทย์ 360 องศา” ในวันพุธที่ 26  ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00-12.30 น. ผ่านทางระบบ Zoom ออนไลน์
 Highlights 
  • อย่าพลาดโอกาสในการรับฟังข้อมูลขั้นตอนการขอการรับรองฮาลาลทางการแพทย์โดยละเอียด 
  • โอกาสสำหรับธุรกิจการแพทย์เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 


✩ วิทยากร : คุณสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมระบบคุณภาพฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
✩ ร่วมเสวนาโดย : 
  • คุณอดิเรก ประมูลสิน  : ที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อขอรับรองฮาลาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบกิจการฮาลาล 
  • ภญ.ดร.ภัทร พีระพันธุ์ หินเมืองเก่า : กรรมการผู้จัดการ MEDED ACADEMIIX CO.,LTD 


☑️ สนับสนุนโดย MedMix ☞ Contact: Dr. Pattara (+66) 829451616
กรุณาอ่านข้อความก่อนลงทะเบียน
1. งานบรรยายนี้ จัดเป็นอภินันทนาการจากบริษัทผู้สนับสนุนการจัดงาน อนุญาตให้ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว หมายถึงการยินยอม ให้ผู้จัดงานได้รับรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้สำหรับติดต่อและนัดหมายการประชุม
3. เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562 ท่านสามารถยกเลิกการร่วมงานนี้ได้ ก่อนถึงวันจัดงาน ที่หมายเลข 0922674155 หรือ LINE OA : @medugate


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | ระบบการสอบออนไลน์

Register System

Interested in advertising | call 0922674155