กิจกรรมแนะนำ

ZOOM MEETINGS
1672169479603
Biomatrix Intervention and Functional Nutrients in Diseases Management

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมการประชุมวิชาการ ZOOM MEETINGS เรื่อง Biomatrix Intervention and Functional Nutrients in Diseases Management

 
 
20 Apr 2023 - 20 Apr 2023
CONGRESS
1677928093916
2nd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery(ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
27 May 2023 - 28 May 2023
CONGRESS
1678217245093
4th Asian Pediatric Intensive care medicine congress

การประชุมนานาชาติ Asian Pediatric Intensive Care Congress (APICC) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening care of critically ill children” ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

 
Certificate
08 May 2023 - 12 May 2023
CONGRESS
1661371654917
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
24 May 2023 - 26 May 2023
ONSITE COURSE
1658397167808
อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 1 (รุ่น7/66)

แบฌฟาวเวอร์ เลเวลหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย หมายเหตุ... แบฌฟาวเวอร์ ไม่ใช่โฮมีโอพาธีย์ Remedies ไม่มีสารเคมีและกลไกออกฤทธิ์ และ ไม่ใช่การจัดดอกไม้ กรุณาศึกษาข้อมูลก่อนลงทะเบียน

 
Certificate
03 Jun 2023 - 04 Jun 2023
CONGRESS
1662563773670
H.E.A.T Anti-Aging 2023

H.E.A.T Anti-aging congress 2023 | biohack your life | Application to Science and Technology to Improve Health-span | On-site

 
Certificate
17 Aug 2023 - 19 Aug 2023
CONGRESS
1676472068487
งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 (4th TIMA Nutraceutical 2023 Conference) วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

 
Certificate
18 Oct 2023 - 20 Oct 2023
HYBRID CONFERENCE
1670573080839
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล1

โมดูล1 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 6)

 
Certificate
11 Nov 2023 - 12 Nov 2023
HYBRID CONFERENCE
1670574581660
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล2

โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 6)

 
Certificate
16 Dec 2023 - 17 Dec 2023
UPCOMING
1576607835839
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

งานประชุมสัมมนา และกิจกรรม ระหว่าง 2565-2566

Certificate
CME Credit
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022

กิจกรรมทั้งหมด

ZOOM MEETINGS
1672169479603
Biomatrix Intervention and Functional Nutrients in Diseases Management

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมการประชุมวิชาการ ZOOM MEETINGS เรื่อง Biomatrix Intervention and Functional Nutrients in Diseases Management

 
 
20 Apr 2023 - 20 Apr 2023
CONGRESS
1677928093916
2nd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery(ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
27 May 2023 - 28 May 2023
CONGRESS
1678217245093
4th Asian Pediatric Intensive care medicine congress

การประชุมนานาชาติ Asian Pediatric Intensive Care Congress (APICC) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening care of critically ill children” ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

 
Certificate
08 May 2023 - 12 May 2023
CONGRESS
1661371654917
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
24 May 2023 - 26 May 2023
ONSITE COURSE
1658397167808
อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 1 (รุ่น7/66)

แบฌฟาวเวอร์ เลเวลหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย หมายเหตุ... แบฌฟาวเวอร์ ไม่ใช่โฮมีโอพาธีย์ Remedies ไม่มีสารเคมีและกลไกออกฤทธิ์ และ ไม่ใช่การจัดดอกไม้ กรุณาศึกษาข้อมูลก่อนลงทะเบียน

 
Certificate
03 Jun 2023 - 04 Jun 2023
CONGRESS
1662563773670
H.E.A.T Anti-Aging 2023

H.E.A.T Anti-aging congress 2023 | biohack your life | Application to Science and Technology to Improve Health-span | On-site

 
Certificate
17 Aug 2023 - 19 Aug 2023
CONGRESS
1676472068487
งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 (4th TIMA Nutraceutical 2023 Conference) วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

 
Certificate
18 Oct 2023 - 20 Oct 2023
HYBRID CONFERENCE
1670573080839
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล1

โมดูล1 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 6)

 
Certificate
11 Nov 2023 - 12 Nov 2023
HYBRID CONFERENCE
1670574581660
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล2

โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 6)

 
Certificate
16 Dec 2023 - 17 Dec 2023
UPCOMING
1576607835839
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

งานประชุมสัมมนา และกิจกรรม ระหว่าง 2565-2566

Certificate
CME Credit
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022

งานประชุมประจำปี

CONGRESS
1677928093916
2nd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery(ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
27 May 2023 - 28 May 2023
CONGRESS
1678217245093
4th Asian Pediatric Intensive care medicine congress

การประชุมนานาชาติ Asian Pediatric Intensive Care Congress (APICC) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening care of critically ill children” ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

 
Certificate
08 May 2023 - 12 May 2023
CONGRESS
1661371654917
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
24 May 2023 - 26 May 2023
CONGRESS
1662563773670
H.E.A.T Anti-Aging 2023

H.E.A.T Anti-aging congress 2023 | biohack your life | Application to Science and Technology to Improve Health-span | On-site

 
Certificate
17 Aug 2023 - 19 Aug 2023
CONGRESS
1676472068487
งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 (4th TIMA Nutraceutical 2023 Conference) วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

 
Certificate
18 Oct 2023 - 20 Oct 2023

กิจกรรมที่ผ่านมา

ZOOM MEETINGS
1675096572369
Essential Nutraceuticals for Improving Quality of Life in Menopausal Women

Invitation to academic lectures "Essential Nutraceuticals for Improving Quality of Life in Menopausal Women" 22 (Wednesday) March 2023 : 13.00-15.00 >>> LIVE CONFERENCE <<<

 
 
22 Mar 2023 - 22 Mar 2023
WORKSHOP
1669208100316
Practical NCD & BHRT Workshops

NCDs, or non-communicable diseases, are a growing concern for healthcare professionals and individuals alike. This workshop aims to tackle NCDs through various approaches, with topics including:

 
Certificate
16 Mar 2023 - 17 Mar 2023
ZOOM MEETINGS
1676922979300
ZOOM : บทเรียนจากโควิด -19 และบทบาทของภูมิคุ้มกันฯ กับโรคระบาดในอนาคต

งานบรรยายวิชาการหัวข้อ บทเรียนจากโควิด -19 และบทบาทของภูมิคุ้มกันฯ กับโรคระบาดในอนาคต วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 -15.00 น.

 
 
08 Mar 2023 - 08 Mar 2023
WORKSHOP
1662537631217
International Symposium on Practical Cell Therapy by HEAT

Practical : วันที่ 10 ก.พ. 66 อนุญาตให้ลงทะเบียนเฉพาะแพทย์เท่านั้น

 
Certificate
09 Feb 2023 - 10 Feb 2023
CONGRESS
1579188868114
12th A4M Thailand Symposium

Explore The Revolutionary Power of Regenerative Medicine The 12th A4M Thailand Symposium is the premier Anti-Aging and Wellness event in Asia that gathers an exclusive collection of world-class speakers to present a range of evidence-based science, research and extensive medical protocols in the realm of Anti-Aging, Aesthetics and Precision Medicine.

 
Certificate
17 Feb 2023 - 18 Feb 2023
CONGRESS
1651829059863
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3 ( 3rd Integrative Medical Oncology)

 
Certificate
25 Jan 2023 - 27 Jan 2023
ONSITE COURSE
1665654355363
YOUTHFUL & SAFETY LIVE SURGERY BY DR.V ACADEMY

CONFERENCE : YOUTHFUL & SAFETY LIVE SURGERY BY DR.V ACADEMY Participants: All Medical & Healthcare Professionals Expected Participants : 200-300 pac Date of Event : January 21st-22nd, 2023 Venue : The Emerald Hotel Bangkok, Thailand

 
Certificate
21 Jan 2023 - 22 Jan 2023
UPCOMING
1661366741130
สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่5_โมดูล3

โมดูล3 : สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 5)

 
Certificate
14 Jan 2023 - 15 Jan 2023
UPCOMING
1661365373604
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่5_โมดูล2

โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 5)

 
Certificate
17 Dec 2022 - 18 Dec 2022
ZOOM MEETINGS
1668613134299
ZOOM : พันธุกรรมกับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

งานบรรยายวิชาการหัวข้อ พันธุกรรมกับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 -15.00 น.

 
 
29 Nov 2022 - 29 Nov 2022
ZOOM MEETINGS
1668853855146
การใช้กัญชาไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง กรณีศึกษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4

ประชุมเสวนาวิชาการ
เรื่อง ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ (ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
และ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings, Facebook Live) วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.

 
 
21 Nov 2022 - 21 Nov 2022
UPCOMING
1661363691640
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่5_โมดูล1

โมดูล1 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 5)

 
Certificate
12 Nov 2022 - 13 Nov 2022

หลักสูตรออนไลน์

ONLINE COURSES
1658435318704
Online Courses : 2022 Basic Chelation Therapy

Online Courses : 2022 Basic Chelation Therapy (คีเลชั่นบำบัด ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658431184892
Online Courses : Nutraceutical 2022 (โภชนเวชศาสตร์ )

Online Courses : Nutraceutical 2022 (โภชนเวชศาสตร์ ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Aug 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1642519730973
Online Courses : Integrative Medical Oncology

Online Courses : TIMA2022, 2nd Integrative Medical Oncology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2019 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1642516496243
Online Courses : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล

การอบรมเรื่อง PDPA for MEDICAL (ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 180 วัน) หลักสูตร...ฝึกอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1619691759881
Online Courses : TIMA2021, ENZYME THERAPY

Online Courses : TIMA2020, Integrative Medical Oncology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Apr 2021 - 31 Dec 2022
ONLINE COURSES
1610358909898
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358913866
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART B

Non-Communicable Diseases (NCDs) PART B Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. (International rate 99USD / THAI rate 3,000 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2023
ONLINE COURSES
1652644063512
กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

บรรยายเรื่อง กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

 
Certificate
01 May 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1599712823971
International rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1599712883523
International rate : Non-Communicable Diseases - PART B

Non-Communicable Diseases (NCDs) PART B Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. (International rate 99USD / THAI rate 3,000 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2029

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155

MEDUGATE™ Bonus Point | แลกคะแนน


สินค้าที่ระลึกใหม่

-
1666890251179
Emotional Wisdom with Bach Flower Remedies

เมธารมณ์ เส้นทางสู่ความสงบในอารมณ์กับตำรับบาชฟลาวเวอร์ แปลโดย คุณธนวัฒน์ และ นายแพทย์กันฑ์เอนก

450 บาท
-
1666889938081
Bach Flower Remedies for Children

หนังสือแบฌฟาวเวอร์สำหรับเด็ก โดย Barbara Mazzarella

720 บาท
-
1666889262554
Bach Flower Remedies for WOMEN

หนังสือแบฌฟาวเวอร์สำหรับสตรี โดย Judy Ramsell Howard

680 บาท
-
1666888653237
Bach Flower Remedies for Animals

หนังสือแบฌฟาวเวอร์สำหรับสัตว์ โดย Stefan Bell & Judy Ramsell Howard

1100 บาท