นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าและบริการ ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

MEDUGATE™ มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155