กิจกรรมแนะนำ

ZOOM MEETINGS
1715954493710
ZOOM: TMS ( Transcanial Magnetic Stimulation ) A BETTER FUTURE FOR AUTISM

TMS ( Transcanial Magnetic Stimulation ) A BETTER FUTURE FOR AUTISM , DEPRESSION , INSOMNIA , DEMENTIA & ALZHEIMER

 
 
01 Jun 2024 - 01 Jun 2024
ONSITE COURSE
1713880943302
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน. , รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1

 
Certificate
29 May 2024 - 31 May 2024
CONGRESS
1714760672167
1st International TAGA Fresh Cadaver Hands-on Workshop in Aesthetic Gynaecology

Date : 15-16 July,2024 Venue: Ramathibodi Medical School, Chakri Naruebodindra Medical Institute

 
Certificate
15 Jul 2024 - 16 Jul 2024
CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
CONGRESS
1715467496565
ASLS Bangkok 2024, International Conference by DEMIRE

Date : 8-9 August,2024 Venue: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailand

 
Certificate
08 Aug 2024 - 09 Aug 2024
WORKSHOP
1712585500681
Fellowship in Cosmetic Gynecology#2

Fellowship in Cosmetic Gynecology#2 Date: 14-17 August 2024 By: ABCG, AAA, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
14 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1693304772139
H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine

H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine "AGE MANAGEMENT AND RESTORATIVE ANTI-AGING" ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
WORKSHOP
1712754563273
MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY

MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY Date: 19-21 August 2024 By: ABCG, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
19 Aug 2024 - 21 Aug 2024
CONGRESS
1710155614324
FUE ASIA : Asean Conference and workshop

งานประชุมนานาชาติ 
FUE ASIA : Asean Conference and workshop 
Hair transplants : Beginning and Beyond วันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 
Certificate
23 Aug 2024 - 25 Aug 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024

กิจกรรมทั้งหมด

ZOOM MEETINGS
1715954493710
ZOOM: TMS ( Transcanial Magnetic Stimulation ) A BETTER FUTURE FOR AUTISM

TMS ( Transcanial Magnetic Stimulation ) A BETTER FUTURE FOR AUTISM , DEPRESSION , INSOMNIA , DEMENTIA & ALZHEIMER

 
 
01 Jun 2024 - 01 Jun 2024
ONSITE COURSE
1713880943302
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน. , รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1

 
Certificate
29 May 2024 - 31 May 2024
ONSITE COURSE
1711556756881
Wellness Cooking รุ่น 4

"Wellness Cooking รุ่น 4"
✩ เรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
✩ เริ่ม 8 มิ.ย.- 27 ก.ค. 67 (เฉพาะวันเสาร์) 8 ครั้ง

 
Certificate
08 Jun 2024 - 27 Jul 2024
CONGRESS
1714760672167
1st International TAGA Fresh Cadaver Hands-on Workshop in Aesthetic Gynaecology

Date : 15-16 July,2024 Venue: Ramathibodi Medical School, Chakri Naruebodindra Medical Institute

 
Certificate
15 Jul 2024 - 16 Jul 2024
CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
CONGRESS
1715467496565
ASLS Bangkok 2024, International Conference by DEMIRE

Date : 8-9 August,2024 Venue: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailand

 
Certificate
08 Aug 2024 - 09 Aug 2024
WORKSHOP
1712585500681
Fellowship in Cosmetic Gynecology#2

Fellowship in Cosmetic Gynecology#2 Date: 14-17 August 2024 By: ABCG, AAA, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
14 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1693304772139
H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine

H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine "AGE MANAGEMENT AND RESTORATIVE ANTI-AGING" ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
WORKSHOP
1712754563273
MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY

MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY Date: 19-21 August 2024 By: ABCG, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
19 Aug 2024 - 21 Aug 2024
CONGRESS
1710155614324
FUE ASIA : Asean Conference and workshop

งานประชุมนานาชาติ 
FUE ASIA : Asean Conference and workshop 
Hair transplants : Beginning and Beyond วันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 
Certificate
23 Aug 2024 - 25 Aug 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024
ONSITE COURSE
1705933619232
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่7_โมดูล1

Module 1, Dietary Supplement Products Consultation Course DSP#7

Certificate
CME Credit
16 Nov 2024 - 17 Nov 2024

งานประชุมประจำปี

CONGRESS
1714760672167
1st International TAGA Fresh Cadaver Hands-on Workshop in Aesthetic Gynaecology

Date : 15-16 July,2024 Venue: Ramathibodi Medical School, Chakri Naruebodindra Medical Institute

 
Certificate
15 Jul 2024 - 16 Jul 2024
CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
CONGRESS
1715467496565
ASLS Bangkok 2024, International Conference by DEMIRE

Date : 8-9 August,2024 Venue: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailand

 
Certificate
08 Aug 2024 - 09 Aug 2024
CONGRESS
1693304772139
H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine

H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine "AGE MANAGEMENT AND RESTORATIVE ANTI-AGING" ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1710155614324
FUE ASIA : Asean Conference and workshop

งานประชุมนานาชาติ 
FUE ASIA : Asean Conference and workshop 
Hair transplants : Beginning and Beyond วันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 
Certificate
23 Aug 2024 - 25 Aug 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024

กิจกรรมที่ผ่านมา

CONGRESS
1697446426146
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
15 May 2024 - 17 May 2024
CONGRESS
1705385855271
3rd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery (ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024
CONGRESS
1698774904603
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 27-29 มีนาคม 2567

Certificate
CME Credit
27 Mar 2024 - 29 Mar 2024
ONSITE COURSE
1701879152904
Fellowship in Cosmetic Gynecology

Event name: Fellowship in Cosmetic Gynecology Date : 25-28 March 2024 Venue: BANGKOK, THAILAND

 
Certificate
25 Mar 2024 - 28 Mar 2024
ZOOM MEETINGS
1709548789602
ZOOM: รู้จัก รู้ลึก เรื่อง TMS นวัตกรรมการรักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช

Get to know TMS innovation treatment for neurological and psychiatric diseases, DR. Pannawish wongwiwattananon,MD. Support By Absolute health

 
 
25 Mar 2024 - 25 Mar 2024
CONGRESS
1703792902449
งานอบรมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1

งานอบรมวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1 (สำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัว)

 
Certificate
20 Mar 2024 - 22 Mar 2024
ONSITE COURSE
1693302838898
H.E.A.T Practical Anti-aging

H.E.A.T Practical Anti-aging ☉ วันที่ 14-15 มีนาคม 2567. At Grand Ballroom Athenee Luxury Collection Hotel

 
Certificate
14 Mar 2024 - 15 Mar 2024
ONSITE COURSE
1700561568516
EASY F.I.T. PROGRAM Module 2 รุ่นที่ 4

EASY F.I.T. PROGRAM Module 2 หลักสูตร Anti-Aging และ Integrative Medicine วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดย WMA | ณ ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ BTS เพลินจิต กรุงเทพฯ, ☆สำหรับแพทย์เท่านั้น

 
Certificate
15 Feb 2024 - 17 Feb 2024
ONSITE COURSE
1648225537940
Hospital and Wellness Management รุ่น 3

"Hospital and Wellness Management รุ่น 3"
✩ เรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
✩ เริ่ม 8 ก.พ.- 2 พ.ค. 67

 
Certificate
08 Feb 2024 - 02 May 2024
WORKSHOP
1693299929736
H.E.A.T Practical Cell Therapy in Aesthetics Symposium

H.E.A.T Practical Cell Therapy in Aesthetics Symposium ☉ พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 Piman Siam Hall, 2th Floor Athenee Luxury Collection Hotel | On-site

 
Certificate
25 Jan 2024 - 06 Feb 2024
CONGRESS
1690785752380
International Rate : World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine

“Innovative Scenics" WCAM2 : World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine ,Anti Aging and Alternative Medicine 2023 on 15-17 September 2023, Centara Grand Ladprao, Bangkok

Certificate
CME Credit
15 Sep 2023 - 17 Sep 2023
ONSITE COURSE
1691321801451
สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล3

โมดูล3 : สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 5)

 
Certificate
20 Jan 2024 - 21 Jan 2024

หลักสูตรออนไลน์

ONLINE COURSES
1714470451642
Online Courses : การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ Level 0

Online Courses : การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ Level 0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
20 Mar 2024 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1691353504043
การแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ

Pain management and Insomnia Medical Conference, เรียนได้ 180 วัน ( 6 เดือน)

 
Certificate
14 Sep 2023 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1659300242553
Online Courses : EASY F.I.T. PROGRAM Module 1

Online Courses : หลักสูตร Anti Aging และ Integrative Medicine โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์บูรณาการชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... ปรับปรุงวีดิโอใหม่ 2566

 
Certificate
01 Aug 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1679711836198
Online Courses : Integrative Medical Oncology3

Online Courses : TIMA2023, 3rd Integrative Medical Oncology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2019 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658435318704
Online Courses : 2023 Basic Chelation Therapy

Online Courses : 2023 Basic Chelation Therapy (คีเลชั่นบำบัด ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658431184892
Online Courses : Nutraceutical 2023 (โภชนเวชศาสตร์ )

Online Courses : Nutraceutical 2023 (โภชนเวชศาสตร์ ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Aug 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1642516496243
Online Courses : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล

การอบรมเรื่อง PDPA for MEDICAL (ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 180 วัน) หลักสูตร...ฝึกอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1619691759881
Online Courses : TIMA2023, ENZYME THERAPY

Online Courses : TIMA2023, ENZYME THERAPY โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Apr 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358909898
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358913866
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART B

Non-Communicable Diseases (NCDs) PART B Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. (International rate 99USD / THAI rate 3,000 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2023
ONLINE COURSES
1652644063512
กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

บรรยายเรื่อง กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

 
Certificate
01 May 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1599712823971
International rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht) VDO Time : 10 Hrs.

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2025

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155


สินค้าที่ระลึกใหม่

-
1666890251179
Emotional Wisdom with Bach Flower Remedies

เมธารมณ์ เส้นทางสู่ความสงบในอารมณ์กับตำรับบาชฟลาวเวอร์ แปลโดย คุณธนวัฒน์ และ นายแพทย์กันฑ์เอนก

450 บาท
-
1666888653237
Bach Flower Remedies for Animals

หนังสือแบฌฟาวเวอร์สำหรับสัตว์ โดย Stefan Bell & Judy Ramsell Howard

1100 บาท
-
1634671762425
The Bach Flower Remedies Step by Step

The Bach Flower Remedies Step by Step หนังสือ แบฌ ฟาวเวอร์ โดย Judy Ramsell Howard

800 บาท
-
1596269732114
Complete 10 ml Bach remedy set

PRE-ORDER Complete 10 ml Bach remedy set. 38+2 bottles of Rescue Remedy.

15000 บาท