สมัครสมาชิกใหม่ และลงทะเบียน

   1. เปิดเว็บไซต์ MEDUGATE.COM จากโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
  •  เลือกเมนู มุมขวาบน  "เข้าสู่ระบบ"  Sing In


2. เลือก "สมัครสมาชิกใหม่" Register
  1. กรอกข้อมูล *ข้อมูลสำคัญ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำรายชื่อไปใช้ในการทำ Certificate จึงสำคัญมาก
  2. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ สำหรับแพทย์เพื่อนำไปเก็บคะแนน CME ในระบบแพทยสภา
  3. ชื่อในการออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีออกใบเสร็จในนาม บริษัท หรือ ชื่อส่วนตัว) ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมหมายเลขผู้เสียภาษีอากร
  4. หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล์ (ที่ยังใช้งานอยู่)
  5. 2.5 กำหนด "รหัสผ่าน" และ "ยืนยันรหัสผ่าน" (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร) 
  6. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม"สมัครสมาชิก" 
  7. ระบบจะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อส่ง OTP Code ให้ทาง SMS โดยกดปุ่ม Request OTP (ปุ่ม SAVE จะปรากฏภายในเวลา 10 นาที หลังจากนั้นต้องขอใหม่) 
  8. เมื่อรับ SMS ให้ใส่รหัส OTP 4 หลัก กดปุ่ม SAVE "เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน"  สามารถนำ Email  และ Password  เข้าสู่ระบบได้ Sign In  ได้เลย


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155