ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

   


1. เลือกเมนู  Sign In "เข้าสู่ระบบ"

1.1  กรอก" อีเมล์" พร้อม "รหัสผ่าน" ถ้าเรียบร้อยจะปรากฏข้อความต้อนรับ

1.2 กรณีจำรหัสผ่านไม่ได้ให้กดเมนู "ลืมรหัสผ่าน" สีแดง จากนั้นใส่อีเมล์ที่สมัคร ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ในทันที ทางอีเมล์2. เลือกรายการลงทะเบียนเรียน

2.1 เลือกเมนูลงทะเบียนให้ตรงกับท่าน และช่วงเวลาที่ต้องการ (หากชำระเงินผ่านระบบธนาคารแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้)3. สรุปรายการที่เลือก และเลือกชำระเงิน

3.1 เลือกวิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ให้ตรงกับบัตรของท่าน

3.2 กดใส่โค้ดโปรโมชั่น (กดช่องโค้ดหากมีโปรโมชั่นของเว็บไซต์ จะปรากฏบนเมนู) หรือ ใส่โค้ดที่ท่านได้รับมาจาก Gift Voucher 

3.3 กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคาร SCB|2C2P4. เข้าระบบชำระเงิน SCB|2C2P 

4.1 กรอกหมายเลขบัตรเครดิตร

4.2  ชื่อเจ้าของบัตร

4.3 วันเดือนปี วันหมดอายุบัตร

4.4 หมายเลขยืนยัน CCV

4.5 ประเทศที่ออกบัตร/ ประเภทของบัตร

4.6 อีเมล์สำหรับส่งรายละเอียดการชำระเงิน

4.7 กดปุ่มดำเนินการชำระเงิน (ระบบจะทำการตรวจสอบ โปรดค้างไว้จนกว่าจะกลับมาหน้าเว็บไซต์ MEDUGATE.COM )


5. ลงทะเบียนสำเร็จ

(ระบบจะส่งใบเสร็จรับเงอนให้ทาง INBOX คลิก>> "ประวัติการสั่งซื้อ")

5.1 กดที่สัญลักษณ์ใบเสร็จรับเงิน สั่งพิมพ์ได้ทันทีPROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155