ชมวิดีโอการบรรยาย

   


เปิดเว็บไซต์ MEDUGATE.COM จากโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

  1. เลือกเมนู มุมขวาบน  "เข้าสู่ระบบ"  Sing In
  2. คลิ๊กที่รูปภาพโปรไฟล์
  3. เลือกเมนู "วีดิโอการบรรยาย"
  4. เลือกวีดิโอที่ต้องการชม ได้เลย
 หมายเหตุ ... ระบบจะแสดงไฟล์ที่อัพโหลดเฉพาะในงานที่ท่านลงทะเบียนแล้วเท่านั้น เมื่อเลยกำหนดระยะเวลา จะไม่สามารถชมไฟล์ที่หมดอายุได้อีก 


PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่