ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

   เปิดเว็บไซต์ MEDUGATE.COM จากโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

  1. เลือกเมนู มุมขวาบน  "เข้าสู่ระบบ"  Sing In
  2. คลิ๊กที่รูปภาพโปรไฟล์
  3. เลือกเมนู "เอกสารประกอบการบรรยาย
  4. เลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด PDF ได้เลย
 หมายเหตุ ... ระบบจะแสดงไฟล์ที่อัพโหลดเฉพาะในงานที่ท่านลงทะเบียนแล้วเท่านั้น เมื่อเลยกำหนดระยะเวลา จะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่หมดอายุได้อีก 

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155