แบบประเมินวิทยากร โภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่4

   ขอความร่วมมือ ผู้เรียนทุกท่าน กรุณาทำแบบสอบถามดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินการบรรยาย โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย โดยแบ่งการบรรยายออกเป็นหัวข้อดังนี้ (โดยไม่จำเป็นต้อง Log in)


วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566


1. บรรยายเรื่อง อาหารคุณภาพและหลักการกินอาหารเสริม โดย ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/z7LTNTPMEvRVMyH58


2. บรรยายเรื่อง "การตรวจดูระดับของวิตามินในร่างกาย"

โดย ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ

https://forms.gle/w9PxrvV34ySdjwhz7


3. บรรยายเรื่อง "ประโยชน์และโทษอาหารเสริม"

โดย ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ

https://forms.gle/mKwtDebvPWRDXqpS8


4. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง”

โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/gdn5RUjPwDfQa3dYA


5. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมปรับฮอร์โมน”

โดย ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ศุกระฤกษ์

https://forms.gle/LHYQqvwTM6akJWG97


6. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมเพื่อผิวพรรณ และความงาม”

โดย พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน

https://forms.gle/cykLv6yuoStmetwcA


7. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมเพื่อการนอนหลับ”

โดย พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน

https://forms.gle/8HiM98GxVE7YpCGQ8


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566


1. บรรยายเรื่อง “สารต้านอนุมูลอิสระ”

โดย ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/g4t7wkhEcy3fKZxx8


2. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมสำหรับกระดูกและข้อ”

โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/tdHy2CVSBmVNbNrw7


3. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมสำหรับโรคเรื้อรัง ไม่ติดต่อ”

โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/EPdJLCKLPVUjZ5WHA


4. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา”

โดย ศาสตราจารย์ดร.กัลยา กิจบุญชู

https://forms.gle/7J2t4YKjTRm9En7MA


5. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมล้างพิษ”

โดย นายแพทย์ศิต เธียรฐิต

https://forms.gle/tZMpV7UA4DCLPP7W6


6. บรรยายเรื่อง “อาหารเสริมกลุ่มสมุนไพร”

โดย รศ.ดร. สุรพจน์วงศ์ใหญ่

https://forms.gle/PAkKA2bmr2ALb4sk6


-- ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ --PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155