แบบฟอร์มการยกเลิกการลงทะเบียน / คืนเงิน

   
เงื่อนการยกเลิกการลงทะเบียน

A. การยกเลิกการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ข้อความไลน์ หรืออีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ

** ทั้งนี้หากยกเลิกการลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดประชุม และราคาค่าลงทะเบียน อาจทำให้มีผลต่อราคาการคืนเงิน **


  1. ยกเลิกก่อนงาน 45 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10% ของราคาค่าลงทะเบียน
  2. ยกเลิกก่อนงาน 30 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 15% ของราคาค่าลงทะเบียน
  3. ยกเลิกก่อนงาน 15-30 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าลงทะเบียน
  4. ยกเลิกการลงทะเบียนน้อยกว่า 1-15 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของค่าลงทะเบียน

B. การยกเลิกการลงทะเบียนในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาที่จองได้  การยกเลิกหรือเลื่อนการร่วมงานนั้น ท่านจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  เช่น  ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืนเงิน ที่นี่   DOWNLOAD 
ติดต่อ ... คุณออย 092 267 4155
Line Add : @medugate
Link : https://lin.ee/r55TAJ8

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155