งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3

HYBRID CONFERENCE
25 Jan 2023 - 27 Jan 2023

   
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565

เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3 (3thIntegrative Medical Oncology)
ประกาศเลื่อนวันจาก วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 เป็นวันที่ 25-27 มกราคม 66
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และ ระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 8,500 ฿ : ลงทะเบียนก่อน 30 พ.ย. 65 
☑ 9,000 ฿ : ลงทะเบียนหลัง 30 พ.ย. 65 
☑ 8,000 ฿ สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI 
☑ 4,000 ฿ เคยลงทะเบียน ONC รุ่น 1-2 มาแล้ว


• ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย  PDF
• ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 30 วัน (ทั้งผู้เรียนออนไลน์และออนไซต์) 
• ดาวน์โหลดกำหนดการ (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2566  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2023  #ONCOLOGY3  #Medicine 


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155