การใช้กัญชาไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง กรณีศึกษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4

   


ประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง การใช้กัญชาไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง กรณีศึกษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4 


ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ (ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
และ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings, Facebook Live) 


วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.โดย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
 ผู้เข้าร่วมประชุม
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
-นักศึกษาแพทย์
-บุคลากรทางการแพทย์
-พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ลงทะเบียน ZOOM ฟรี


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155