งานอบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4

Grand Fortune Hotel Bangkok
20 Jun 2024 - 21 Jun 2024

   
Certificate
CME Credit
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

✍ ท่านได้อ่าน และ ยินยอมในเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้ว ใช่หรือไม่?
♨ เลือกประเภทอาหาร
✎ TIMA เลือกรับเอกสารได้ 1 แบบเท่านั้น
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567

เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4 (4th Enzyme Therapy)
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 
ณ  กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 4,000 ฿ : เคยลงทะเบียน ENZYME รุ่น 1-3 มาแล้ว
☑ 8,500 ฿ : สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI
☑ 9,000 ฿ : ลงทะเบียนก่อน 1 ม.ค. 66
☑ 10,000 ฿ : ลงทะเบียนหลัง 1 ม.ค. 66
*** ราคาพิเศษมาเป็นกลุ่ม 10 ท่าน : 8,000 ฿ /คน | โทร 0922674155


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 30 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน 2567  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2024  #ENZYME4  #Medicine 
PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155