งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 2

   
Certificate
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

ประเภทอาหารที่รับประทาน
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564

เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่2 (Integrative Medical Oncology)
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน  


ผู้เข้าร่วมประชุม 
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
-นักศึกษาแพทย์ 
-บุคลากรทางการแพทย์ 
-พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ ลงทะเบียน : 10,000 ฿ 
☑ สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI จำนวนเงิน 8,500 บาท 
☑ ลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง : 4,000 ฿ 


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2564 หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2021  #ONCOLOGY2  #Medicine 


  • CMAT : ผู้ที่เคยลงทะเบียนหลักสูตรคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่... ของสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 
  • ACTTHAI : ผู้ที่เคยลงทะเบียนหลักสูตรเซลล์บำบัด รุ่นที่... ของสมาคมเซลล์บำบัดไทย 
  • TIMA : ผู้ที่เคยลงทะเบียนหลักสูตรใดก็ได้ ของสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย 
  • MFU : นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (สถานะนักศึกษา โปรดแนบหลักฐานพร้อมการสมัคร) 
  • DPU : นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (สถานะนักศึกษา โปรดแนบหลักฐานพร้อมการสมัคร)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:


PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน