งานอบรม เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

   
Certificate
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

ประเภทอาหารที่รับประทาน
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564

เรื่อง โภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3 (NUTRACEUTICAL 2021 CONFERENCE)
ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564  ณ กรุงเทพฯ 


ผู้เข้าร่วมประชุม 
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
-นักศึกษาแพทย์ 
-บุคลากรทางการแพทย์ 
-พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ ลงทะเบียนก่อน 1 ก.ค. 64 : 9,000 ฿ 
☑ ลงทะเบียนหลัง 1 ก.ค. 64 : 10,000 ฿ 
☑ สมาชิก CMAT, MU, DPU, TIMA, ACTTHAI : 8,500 ฿ 
☑ ลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง : 4,000 ฿ 


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม 2564 หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2021  #NUTRACEUTICAL  #Medicine  #NTC2021


สนใจติดต่องานประชุม คุณออย 092 267 4155 


PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน