งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

Grand Fortune Hotel Bangkok
16 Jun 2022 - 17 Jun 2022

   
เชิญร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565
เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3 (3th TIMA Nutraceutical 2022 Conference)
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565   ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 
ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
  • นักศึกษาแพทย์ , นักศึกษา ANTI-AGING
  • บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเนื้อหาเชิงลึก
  • พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

 ค่าลงทะเบียน 
☑ 8,500 ฿ ลงทะเบียนราคาปกติ  (ราคาเดียว)
☑ 3,000 ฿ เคยลงทะเบียน TIMA Nutraceutical รุ่น 1-2 มาแล้ว


☆ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☆ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 15 วัน 
☆ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)


 Highlight! topics : Day 1 

☆ Registration 
☆ Principle of Nutraceuticals and Supplementation 
☆ Testing for Vitamin Levels 
☆ Pros and Cons of Supplements 
☆ Nutraceutical Supplements for the Skin) (Astaxanthin, Pycnogenol, Vitamin C, Collagen, Probiotics 
☆ Sleep, stress, tryptophan, and melatonin 
☆ Sports Supplementation 


 Highlight! topics : Day 2 
☆ Supplements for Hormonal Balance 
☆ Bone and Joint Supplementation - calcium, magnesium, vitamin D, vitamin K2, vitamin C, collagen type II 
☆ Supplements for non-communicable diseases) (NCD supplements- Fish oil, Probiotics, Co-Q10, Lipoic acid) 
☆ Supplements for Cancer Patients 
☆ Supplements for Detoxification- silymarin, curcumin, glutathione 
☆ Herbal Supplements . 


สนใจติดต่องานประชุม คุณออย 092 267 4155 
PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155

MEDUGATE™ Bonus Point | แลกคะแนน