งานอบรมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1

   
ขอเชิญอบรมวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567
เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1 (สำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัว) 
 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567 
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  • แพทย์แผนไทย
  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
  • นักศึกษาแพทย์ 
  • บุคลากรทางการแพทย์ 
  • พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ
  • ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน 
☑ ลงทะเบียนก่อน 1 มี.ค. 67 : 5,000 ฿ ( 31/12/2566 22.59)
☑ ลงทะเบียนหลัง 1 มี.ค. 67 : 5,500 ฿ 


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 15  มีนาคม 2567 หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2024  #Homeopathy  #Medicine


สถานที่จัดงาน
สนใจติดต่องานประชุม คุณออย 092 267 4155 
Download Attachment files:


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | ระบบการสอบออนไลน์

Register System

Interested in advertising | call 0922674155