หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1

   
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567

ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


✿ ทิศทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด

✿ รูปแบบการจัดบริการในการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด

✿ จัดโดย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


ค่าลงทะเบียน

☑ ลงทะเบียน 4,900 บาท สำหรับ ผอ.กองสาธารณสุข, ผอ.รพ.สต. จนท. รพ.สต. แพทย์แผนไทย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทย

☑ ลงทะเบียน 5,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

☑ นายก อบจ. หรือ รองนายก อบจ. ที่ดูแลด้านสาธารณสุข และปลัด อบจ. ลงทะเบียนฟรี


★ ลงทะเบียน E-Online >> http://paocregister.online

★ ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียน E-Online >> https://conmeetings.com/PDF/Manual-Regist.pdf


★ ลงทะเบียนผ่าน Google Form >> https://bit.ly/4b2hsfo

★ ลงทะเบียนผ่าน Line OA >> http://line.me/ti/p/@paocregister


★ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ >> https://conmeetings.com/PDF/Brochure-PAOC-001.pdf

★ กำหนดการ >> https://conmeetings.com/PDF/PAOC-AGENDA.pdf

★ ลงทะเบียนจัดนิทรรศการ (Booths) >> https://bit.ly/4a37Wbf

★ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >> https://bit.ly/3Q5XAQ8


★ ส่งใบโอนเงินได้ที่ Line OA >> https://lin.ee/v4ibAQO

ติดต่อเพิ่มเติม ... Hotline! 092 267 4155

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155