กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

Bangkok Thailand
01 Jan 2021 - 01 Jan 2022

   


UPCOMING EVENTS 2021 


งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน 2021 Module2 
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564
 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เลื่อนเป็น 26-27 มิถุนายน 2564 กำหนดเวลาคงเดิม
★ Link >> https://bit.ly/2UR71pG


งานอบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 1 (รุ่น 4/64)
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 
เลื่อนเป็น 7-8 สิงหาคม  64
★ Link >> https://bit.ly/2OVbCIl
★ Bach flower Thailand Overview >> https://bit.ly/3d21KEn 
★ รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิตงานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP#2) MODULE 1 : ณ ห้องประชุมสนม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 12-13 มิ.ย. 64 
★ Link >> https://bit.ly/3lK0vOi
★ รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต 


งานสัมมนาวิชาการ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง ครั้งที่ 2 (2nd Integrative Medical Oncology) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
เลื่อนเป็น. 3 - 5 พ.ย. 64 
★ Link >> https://bit.ly/39nDBY2
★ รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต 


งานอบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 2  
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 4-5 ก.ย. 64 
★ Link >> https://bit.ly/3tMKwll
★ รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต 


งานอบรม คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20

ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 
★ Link >> https://bit.ly/2KP43QM


งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12
Module2 : วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เลื่อนเป็น 26-27 มิถุนายน 2564
★ Link >> https://bit.ly/2UR71pG


Module3 : วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 
 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
★ Link >> https://bit.ly/3967Pj1 
 Module4 : วันที่ 18-19 กันยายน 2564 
 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
★ Link >> https://bit.ly/3lUxCOL
PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน