กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

Bangkok Thailand
01 Jan 2021 - 01 Jan 2022

   


UPCOMING EVENTS 2021 


งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน 2021 Module1 
วันที่ 27-28 มีนาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
★ Link >> https://bit.ly/3kSipfB


งานอบรม คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 
★ Link >> https://bit.ly/2KP43QM 
งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน 2021 Module2 
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
★ Link >> https://bit.ly/2UR71pG
Module3 : วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 
 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
★ Link >> https://bit.ly/3967Pj1 
 Module4 : วันที่ 18-19 กันยายน 2564 
 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
★ Link >> https://bit.ly/3lUxCOL
PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน