ONSITE COURSE
1700561568516
EASY F.I.T. PROGRAM Module 2 รุ่นที่ 4

EASY F.I.T. PROGRAM Module 2 หลักสูตร Anti-Aging และ Integrative Medicine วันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 | ณ พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์, ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ☆สำหรับแพทย์เท่านั้น

 
Certificate
15 Feb 2024 - 17 Feb 2024
ONSITE COURSE
1670574581660
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล2

โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 6)

Certificate
CME Credit
16 Dec 2023 - 17 Dec 2023
ONSITE COURSE
1691321801451
สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล3

โมดูล3 : สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 5)

 
Certificate
20 Jan 2024 - 21 Jan 2024
ONSITE COURSE
1648225537940
Hospital and Wellness Management รุ่น 3

เหมาะสำหรับคนที่จบสายบริหาร แต่ไม่เข้าใจระบบการทำงานของโรงพยาบาล และผู้ที่สนใจทำงานบริหารเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลีนิค ศูนย์ wellness

 
Certificate
08 Feb 2024 - 02 May 2024

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155

MEDUGATE™ Bonus Point | แลกคะแนน