งานอบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่3

Graph Hotel Bangkok
20 Jul 2023 - 21 Jul 2023

   
Certificate
CME Credit
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

✎ DSP เลือกรับเอกสารได้ 1 แบบเท่านั้น
✍ ท่านได้อ่าน และ ยินยอมในเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้ว ใช่หรือไม่?
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566

เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3 (3th Enzyme Therapy)
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 
ณ ห้องประชุมเนโร  โรงแรม กราฟ โฮเทล กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 4,000 ฿ : เคยลงทะเบียน ENZYME รุ่น 1-2 มาแล้ว
☑ 8,500 ฿ : สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI
☑ 9,000 ฿ : ลงทะเบียนก่อน 30 มิ.ย. 66
☑ 10,000 ฿ : ลงทะเบียนหลัง 30 มิ.ย. 66
*** ราคาพิเศษมาเป็นกลุ่ม 10 ท่าน : 8,000 ฿ /คน | โทร 0922674155


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 30 วัน 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2566  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#TIMA2023  #ENZYME3  #Medicine PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155