ZOOM : The Inner Journey Workshop : Finding the Pathway for life (ค้นหาเส้นทางสายชีวิต)

ZOOM MEETING
10 Aug 2021 - 12 Aug 2021

   
Certificate
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
หลักสูตร The Inner Journey Workshop : Finding the Pathway for life (ค้นหาเส้นทางสายชีวิต) ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 3 วัน วันละ 3 ชั่ว โมง 15 นาที (รวมพักเบรค) = รวมเวลาเรียนทั้งหมด 9 ชั่วโมง
ดำเนินการสอนโดย
อาจารย์ ชินริณี วีระวุฒิวิงค์ (พี่ณี)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร

“สำหรับนกนางนวลทั่ว ๆ ไป การกินนั้นสำคัญกว่าการบิน แต่สำหรับโจนาทานนั้น การกินไม่ใช้เรื่องที่สำคัญกว่าการบิน โจนาทาน ลิฟวิงสตัน รักที่จะบินเหนือสิ่งอื่นใด”

- โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล


     มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย,ซับซ้อน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เติบโตและเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการหมุนไปของโลก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หลายคนเกิดคำถามในใจและต้องการค้นหาคำตอบว่า ทำไม่สิ่งนี้เกิดกับเรา หลายคนเกิดความรู้สึกเคว้งคว้าง หลงทาง อยากมีอิสรภาพแต่ไม่กล้าฉีกรูปแบบเดิม หลายคนเลือกที่จะหลบหน้า เลี่ยงการเผชิญปัญหาเพราะที่ว่างภายในใจท่วมท้นไปด้วยปัญหาในอดีต

     ช่วงเวลาแห่งการค้นพบคำตอบภายในจิตใจ ตามแนวทางของศาสตร์แห่งการเรียนรู้ชีวประวัติ (Biography) คือช่วงวัย 22 -42 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงภายในจิตใจขตัวเอง เรียนรู้ที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ตนรัก ปลดเปลื้องพันธนาการทั้งหลายจากเสียงภายนอก ค้นพบแกนและคุณค่าของตนเอง มุ่งสู่จุดหมายด้วยเสียงจากภายใน พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งด้วยความมุ่งมั่นกลาหาญในแบบฉบับของตัวเอง

     หลักสูตรนี้จะมอบเครื่องมืออันทรงคุณค่าแก่ผู้คนที่กำลังตั้งคำถามกับชีวิตและต้องการได้รับคำตอบที่มาจากเสียงภายในของตนเอง เราเดินทางร่วมกันผ่านช่องทาง Online เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าที่ช่วยสร้างแรงบันดาลดาลใจ ร้อยเรียงไปกับหลักการสำคัญของวิชาชีวิตเพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทุกคนได้เครื่องมือในการพลิกวิกฤตชีวิตให้เป็นโอกาส กลับมาเดินบนหนทางแห่งความหมายอย่างอิสระในแบบฉบับของตนเอง


☉ Hight light
★ Self – Introduction : แนะนำตัวผ่านหนังสือ
★ The Soul Development I (Experience Soul Phase)(22 – 28 Years)
★ แม่น้ำแห่งชีวิต
★ Reflection
★ Echo Time
★ The Soul Development II (Sensing Soul Phase) (29 – 35 Years)
★ The Soul Development III (Discerning Soul Phase) (36 -42 Years)
☑ ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท :  Zoom 3 วัน
✩ รับสมัครเพียงกลุ่มละ 20 คนเท่านั้น ได้ใบประกาศนีบัตร
สนใจติดต่อ ... คุณออย 092 267 4155 | Line Add : @medugate


PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน