งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

Grand Fortune Hotel Bangkok
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024

   
Certificate
Select Item

✍ Have you read and agree to the conditions of participation?
☰ Please select a food type
✎ You can choose to receive only 1 format of document.


งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567


ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 5,000 ฿ : เคยลงทะเบียน IPCT รุ่น 1-11 มาแล้ว 
☑ 11,000 ฿ : Early bird ก่อน 31 พ.ค. 67 
☑ 12,000 ฿ : นักศึกษา CMAT TIMA MFU DPU (พร้อมแนบบัตร นศ.) 
☑ 14,000 ฿ : ลงทะเบียนปกติ 


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ค. 2567  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#ACTTHAI2024  #CellTherapy #Medicine 
PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | ระบบการสอบออนไลน์

Register System

Interested in advertising | call 0922674155