การเบิกค่าลงทะเบียนกรณีภาคเอกชน เช่น สมาคม

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เกี่ยวกับการเบิกค่าลงทะเบียนกรณีมหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม จัดการอบรม หรือร่วมกับทางราชการจัดการอบรม

วิธีการชำระเงิน โดยผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

สามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต/เดบิต VISA, JCB , MASTERCARD UNIONPAY, AMEX ได้แล้ววันนี้

วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชี

สามารถชำระเงินผ่านระบบธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

คำอธิบายหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP)

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP) เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

คำอธิบายหลักสูตร BACH FLOWER REMEDIES

หลักสูตร BACH FLOWER REMEDIES เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐาน และรับใบประกาศนียบัตรจาก "แบฌเซ็นเตอร์" สหราชอาณาจักร มีเนื้อหาทั้งหมด 3 Level ตามลำดับ ตรงตามมาตรฐานสามารถนำไปใช้ได้เพื่อการศึกษาต่อในเลเวลต่อไปได้ทั่วโลก

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | ระบบการสอบออนไลน์

Register System

Interested in advertising | call 0922674155