การเบิกค่าลงทะเบียน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

Re-Password

เปิดเว็บไซต์ MEDUGATE.COM จากโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ เลือกเมนู มุมขวาบน "เข้าสู่ระบบ" Sing In คลิ๊กที่รูปภาพโปรไฟล์ เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชีผู้ใช้" เลือก "แก้ไขรหัสผ่าน" ยืนยันรหัสเก่า >> กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"

Cancellation / Refund Form

Cancellation / Refund Form

The test procedure

The test procedure

Watch video Online Courses

Watch video lectures >> Select the menu at the top right corner "Sing In" Click on the profile picture. Select the menu "Online Courses" Select the video you want to watch.

Watch video lectures

Watch video lectures >> Select the menu at the top right corner "Sing In" Click on the profile picture. Select the menu "lecture video" Select the video you want to watch.

Download : Hand out

ระบบ MEDUGATE™ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

The new Registration

ระบบ MEDUGATE™ สามารถลงทะเบียนแค่ครั้งเดียว ก็สามารถใช้ข้อมูลร่วมได้ทุกงานประชุม ไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง ระบบจะยืนยันกับอีเมล์ของท่าน ดังนั้นควรใช้อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน ผ่านระบบ SCB|2C2P ปลอดภัย มั่นใจระดับสากล

Payment method By credit / debit card

You can pay for the registration fee by VISA, JCB, MASTERCARD, UNIONPAY and AMEX credit / debit cards today.

Payment method By transferring money to the account

You can pay through the banking system. By transferring money to the Company's account

Download : Certificate

ระบบ MEDUGATE™ ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | ระบบการสอบออนไลน์

Register System

Interested in advertising | call 0922674155